Tågen rullar åter i Skåne

Efter stora problem i tågtrafiken i Skåne under söndagen rullar tågen i dag åter på de flesta banorna, dock med vissa förseningar. På Skånebanan mellan Hässleholm och Åstorp ersätts tågen dock tillsvidare med bussar.

 

  – Nattens återställningsarbete har gått mycket bra, säger Ferid Vänerklint, chef för anläggningsdrift på Trafikverket i Skåne, därför kan trafiken återupptas i mycket större omfattning än vad vi trodde i gårkväll.

I samverkan med järnvägsföretagen beslöt Trafikverket sent på söndagen att reducera trafiken kraftigt, eftersom framkomligheten på i första hand Södra stambanan var mycket dålig under söndagseftermiddagen och –kvällen.

– Det är värmen och framför allt åskan som har ställt till med problemen, och vi har nu fortsatt höjd beredskap för att hantera eventuellt nya problem, säger Ferid Vänerklint.

Information om tågtiderna finns på Skånetrafikens och SJs hemsidor.
www.skanetrafiken.se
www.sj.se

Kontakt:
Ferid Vänerklint, chef anläggningsdrift Skåne, 070703-48 91 64
Trafikverkets presstjänst: 0771- 31 15 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se