Tågstopp när dubbelspårsbygget Ängelholm – Förslöv slutspurtar

Arbetet med de sista kilometerna dubbelspår mellan Ängelholm och Förslöv på Västkustbanan stoppar tågtrafiken under fem veckor, med start natten mot måndag den 16 april.

Det är sträckan från Barkåkra till Ängelholms station som ska färdigställas. Utöver spårbygge mellan Lingvallen och Ängelholms station görs bland annat kontaktledningsarbeten, växelbyten, inkoppling av nya spår och komplettering av elförsörjningen. Med ambitionen att störa kringboende så lite som möjligt är arbetena planerade att i så stor omfattning som möjligt genomföras på dagtid.

Projekt Ängelholm – Förslöv omfattar totalt tio kilometer. Invigning av sträckan sker den 20 maj. Utbyggnad från ett till två spår görs för att öka kapaciteten på Västkustbanan, som går mellan Göteborg och Lund. I dag är Västkustbanan till 85 procent dubbelspårig, det långsiktiga målet är 100 procent.

Läs mer om projektet

Arbetet på banan pågår från klockan 00.00 den 16 april till och med klockan 24.00 den 20 maj och under den perioden ersätts all tågtrafik mellan Ängelholm - Båstad/Laholm och omvänt med buss. Under den sista veckan, den 14 till och med 20 maj, är det stopp även på sträckan Helsingborg - Ängelholm.
Resenärer får räkna med längre restider i och med byten mellan tåg och ersättningsbussar. Tåg- och busstider finns på trafikföretagens hemsidor.

För mer information vänligen kontakta:
Per-Anders Svensson, biträdande projektledare, 0703-48 91 79
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar