Tjälskador och potthål är säkra vårtecken

Den efterlängtade våren kan ställa till med stora problem på framförallt de mindre vägarna. I södra Sverige har nu tjällossningsperioden startat. Åtgärder pågår också för att reparera potthål och övriga skador som uppstått på vägarna under vintern.

I Sverige finns åtskilliga mil mindre vägar som utgör en mycket viktig del i samhällets infrastruktur. Oavsett om det är en grusväg eller om vägen är belagd med asfalt påverkas dess funktion starkt av frysning och upptining. Vägar är särskilt utsatta eftersom den isolerande snön hela tiden plogas bort. Därför går tjälen djupare ned i vägen än i omgivningen. Under våren när jorden tinar och återgår till ursprunglig nivå uppstår risk för tjälskador.

Trafikverkets driftentreprenörer har som uppgift att laga de sprickor, hål och ojämnheter som uppstår under vårvintern. Tjälskadorna märks ut med varningsmärken och lagas permanent när tjälen helt har gått ur marken.

-       Vi rekommenderar förare som kör tung trafik på små och medelstora vägar under denna årstiden att kontrollera vägens status innan de börjar resan, säger Annika Canaki, enhetschef Underhållsområde Syd.

På Trafikverkets webbplats finns Läget i trafiken där det går att se vilka vägar som har bärighetsnedsättning eller är stängda på grund av tjälskador och tjällossning. Gå till Läget i trafiken, välj karta, välj geografiskt område och klicka i tjälskador under ”välj information” till höger på sidan.

Kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921 om ni upptäcker större tjälskador och hål i vägbanan som inte är utmärkta med varningsmärke.

Kontakt:
Annika Canaki, Trafikverkets enhetschef underhåll Syd, 010-123 84 30
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Lagningsarbeten med snabelmaskin
Media är välkomna att följa med och se arbetet med att åtgärda potthål. Tid och plats bokas via Marcus Brengesjö, Trafikverkets kommunikatör underhåll i Syd, 010-123 80 51.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se