Trafikavbrott på Västkustbanan och Kust till kust-banan

Från lördag 30 november till tisdag 3 december gör vi en delinkoppling av det nya signalställverket på Göteborgs central. Tågtrafiken kommer då delvis att vara avstängd. Under fyra dygn blir det ett trafikavbrott när sträckan Liseberg–Göteborgs central (spår 9–16) stängs. Även spår 8 är stängt under den 30 november.

Det här gäller från lördag 30 nov kl 00.00 till tisdag 3 december kl 24.00:
• Kungsbackapendeln vänder vid Lisebergs station och ersätts med buss Lisebergs station–Göteborg C.
• Öresundstågen vänder vid Mölndals station och ersätts med buss Mölndals station–Göteborg C.
• Boråstågen vänder i Mölnlycke och ersätts med buss Mölnlycke–Göteborg C.

Kontakta din lokala tågoperatör för trafikinformation eller läs mer på www.trafikverket.se/goteborgc

Den första inkopplingen av ställverket gjordes sommaren 2010. Följande inkopplingar återstår:

Sommaren 2014: inkoppling av Olskroken.
Sommaren 2015: inkoppling av Västra stambanan.

Om ställverksbytet på Göteborgs central
Det gamla ställverket är 30 år gammalt och behöver bytas ut. Den nya ställverksdatorn kommer att kunna hantera 1 500 objekt, det vill säga växlar, signaler och plankorsningsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på mer tågtrafik och när ställverksbytet är gjort går det att köra fler tåg. Banorna kommer fram till 2015 att successivt att kopplas in i ställverksdatorn

Kontakt
Projektledare Anders Sundberg, telefon 0704-38 63 23
Trafikverkets pressjour, telefon 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se