Trafikomledning på E18 mellan Västerås och Enköping

Måndagen den 2 augusti kl 09.00–15.00 leds trafiken på E18 mellan Västerås och Sagån om på grund av arbeten för att ansluta den nya motorvägen mellan Sagån och Enköping med gamla E18. 

På måndag utför vi första etappen av anslutningsarbetena för den nya motorvägen mellan Sagån och Enköping mot den befintliga E18 vid den västra anslutningen vid Fridhem.

All trafik mellan Hällamotet och Östanbro (Sagån) leds om via väg 693, gamla Stockholmsvägen.

– Vi närmar oss slutet på detta stora vägbygge, berättar Einar Schuch, regionchef Trafikverket Region Öst. Att bygga ihop en ny motorväg med en befintlig väg är ett komplicerat arbete med många moment. Jag hoppas att trafikanterna har tålamod med oss och tar det försiktigt, säger Einar Schuch.

Omledningen är nödvändig för både vägarbetarnas och trafikanternas säkerhet.

Nya E18 Sagån–Enköping öppnas för trafik hösten 2010.

Fakta om projektet: http://www.trafikverket.se/e18enkoping
Aktuell trafikinformation: http://www.trafikverket.se ”Läget på vägarna” 

Kontakt:
Per Ahlénius, projektledare Trafikverket, 016-15 70 31, 070-643 70 70
Michael Nilsson, blockchef väg, Peab, 073-337 26 61

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar