Trafikverket bygger ny trafikplats i anslutning till Malmö Arena

Trafikverket bygger en ny trafikplats kallad Trafikplats Arena. Därmed får man en naturlig avfart för trafiken i direkt anslutning till och från Malmö Arena, Hyllie tågstation och Svågertorps centrum mot E20 Yttre Ringvägen .

Trafikverket vill öka framkomligheten. Man har framför allt tittat på hur området kan förändras av en närmre och mer naturlig anslutning från E20 Yttre Ringvägen till det expansiva området runt Svågertorp, Hyllie tågstation och Malmö Arena.

Den höga andelen tung trafik är ett problem för trafiksäkerheten och idag finns ingen naturlig avfart i direkt anslutning till och från området. Trafiksituationen är inte säker och man behöver öka framkomligheten på vägarna.

– Vi vill höja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och minska den miljöpåverkan trafiken har på närliggande områden, säger Lars Sätmark som är projektledare på Trafikverket.

I samarbete med Malmö Stad och Svedab inleder Trafikverket arbetet i början av september. Projektet beräknas preliminärt vara klart den 15 december 2012.

För mer information kontakta: Lars Sätmark, projektledare Trafikverket, 010-484 63 26

www.trafikverket.se/arena

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se