Trafikverket bygger upp Fiskebys godsmagasin på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och skapar en historisk stationsmiljö

Fiskebys gamla godsmagasin har varit i järnvägens tjänst sedan 1877. Nu plockas godsmagasinet ner, bit för bit, och transporteras på tåg till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Godsmagasinet ska placeras i närheten av Hennans stationshus som sedan 2006 finns på plats vid museet. Fiskeby godsmagasin är av samma typ som Hennan.

Sveriges Järnvägsmuseum vill berätta godsjärnvägens historia.

– Det känns mycket bra att vi kan behålla Fiskebys godsmagasin som har ett kulturhistoriskt värde och som nu får leva vidare på Sveriges Järnvägsmuseum, säger Henrik Reuterdahl, projektledare Sveriges Järnvägsmuseum

Godsmagasinet kommer att kompletteras med lastkaj och frilastplan, samt spår och godsvagnar. På det sättet kommer en typisk stationsmiljö från mitten av 1800- talet att leva kvar och det kulturhistoriska arvet säkras.

Transporten med godsmagasinet som byggsats anländer till Gävle den 17 april.

Den kulturhistoriska miljön ska stå klar till Järnvägsmuseets 100- årsjubileum 2015.

Norrköpings kommun avser att köpa stationshuset i Fiskeby med viss mark av Trafikverket. Däremot flyttas godsmagasinet till Sveriges järnvägsmuseum i Gävle. Magasinet var beläget på sådant sätt att det inte går att göra en särskild fastighet som inkluderar den mark magasinet stått på.

Trafikverket ska, på uppdrag av regeringen, sälja eller riva de byggnader längs järnvägen som inte längre behövs för verksamheten. Från början handlade det om ett tusental byggnader som ska vara avvecklade under 2013. I dag återstår omkring 150 byggnader att avveckla, d.v.s. sälja eller riva, över hela landet.

Drift och utveckling av väg- och järnvägsnät är centralt för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att Trafikverkets resurser används till detta. Trafikverket räknar med att spara drygt 60 miljoner kronor genom att göra sig av med sina gamla stationshus och andra byggnader. En del gamla byggnader tas även bort på grund av att de utgör en säkerhetsrisk då de är placerade för nära järnvägsanläggningen.

För mer information:
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Trafikverkets-fastigheter/Rivning-och-forsaljning/

http://www.trafikverket.se/Museer/Sveriges-Jarnvagsmuseum-Gavle/Se--gora/Mer-pa-museet/Hennan-stationshus/

Henrik Reuterdahl, projektledare Sveriges Järnvägsmuseum, 010-123 89 66
Mats Nordblad, fastighetsavvecklare, 010-123 15 62

Trafikverkets pressjour 0771 – 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar