Trafikverket och Göteborgs Stad bjuder in till gemensamt presseminarium om Västlänken – tisdag 14 april kl. 10.00.

Om cirka tre år är det planerad byggstart för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Trafikverket är huvudman för Västlänken och planeringen sker i nära samarbete med Göteborgs Stad.

Tisdagens presseminarium är en uppföljning av det seminarium som arrangerades i december förra året inför granskningen av Trafikverkets järnvägsplan och Göteborgs Stads detaljplan för järnvägstunneln. På seminariet kommer vi att ge en aktuell lägesrapport som bland annat omfattar:

  • Uppföljning av synpunkter som inkommit under granskningen
  • Beskrivning av den formella processen
  • Information om den ansökan till mark- och miljödomstolen som Trafikverket avser att göra i slutet av 2015. Ansökan innefattar arbeten som kan påverka yt- eller grundvatten eller som kan innebära buller/vibrationer. Den 15 april, dagen efter presseminariet, påbörjar vi samråd inför denna ansökan.

Detta är en möjlighet för media att uppdatera sig kring Västlänken och ställa frågor till ansvariga tjänstemän på Trafikverket och i Göteborgs Stad. Medverkar gör:

  • Bo Larsson, projektchef Trafikverket
  • Bo Lindgren, ansvarig för tillstånd och samråd Trafikverket
  • Lennart Dage, ansvarig för fastighet och avtal Trafikverket
  • Karin Holmström, projektchef Göteborgs Stad
  • Filip Siewertz, projektledare Göteborgs Stad

Plats:                  Centralhuset Konferens inne på Göteborgs Centralstation, Nils Ericsonsgatan 4 (ingång via entrén till First Hotel G)
När:                    Tisdagen den 14 april kl. 10.00 – 11.30

Föranmäl dig gärna till Agneta Eklund (presskommunikatör) på mail agneta.eklund@trafikverket.se eller telefon 070-7622505. Ta med presslegitimation.

Västlänkens pressrum finns här http://www.trafikverket.se/vastlanken/press/

Varmt välkomna!

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera