Trafikverket slutar ersätta tågtrafik Karlskrona-Kristianstad

Trafikverket slutar på sikt betala ersättning för tågtrafiken på sträckan Karlskrona-Kristianstad efter att nuvarande avtal går ut. Utvecklingen i regionen har varit gynnsam. Reseutbudet har ökat och elektrifiering av kustbanan har gett förutsättningar så att statlig ersättning inte längre är motiverat.

Ersättningen betalas ut enligt gällande avtal fram till sommaren 2013 och gäller den delen av passagerarna som åkt minst 10 mil mellan Karlskrona och Kristianstad. Möjligheten att resa så är fullt tillräcklig längs sträckan utan Trafikverkets stöd och sträckor kortare än så – till exempel pendlingsresor – finansieras av länstrafikbolagen.

Trafikverket har dessutom elektrifierat banan och därför är möjligheterna större att utveckla tågtrafiken ytterligare – antingen rent kommersiell tågtrafik eller trafik upphandlad av länstrafik.

– Vår ersättning har hjälpt till att utveckla regionen sedan 1990 och nu omfördelar vi resurserna till landsdelar med sämre utveckling och tillgänglighet. När trafiken står på egna ben och kan drivas av kommersiella aktörer eller länstrafikbolag är det meningen att vi ska dra oss tillbaka, säger Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket.

Fakta:
Rikstrafiken ingår sedan årsskiftet i Trafikverket. Uppdraget är att sörja för en effektiv och hållbar transportförsörjning i landet genom kollektivtrafik med buss, båt, flyg och tåg.

Trafikverkets ersättning för 2011 är 12 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig fram till 2013-06-30.

Elektrifiering av banan var klar 2007 till en kostnad av en knapp miljard kronor. Resandeutvecklingen sträcker sig från 200 000 resor 1992 till 1 200 000 år 2005, och efter elektrifieringen nästan 1 600 000 resenärer år 2010.

För mer information, kontakta:
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar