Trafikverket uppför bullerskyddsplank vid Norrängen

Måndagen den 8 augusti påbörjar Trafikverket arbetet med att uppföra ett bullerskyddsplank längs E4 vid Norrängen i Huskvarna. Under arbetets gång kommer vägrenen i norrgående riktning av E4 att stängas av med en betongbarriär.

Bullerskyddsplanket vid Norrängen kommer att bli cirka 400 meter långt och beräknas vara klart vecka 41. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas från den parallella Strandvägen som tillhör Jönköpings kommun.

Trafiken på Strandvägen blir berörd genom att delar av gångbanan blir avstängd och vissa perioder kommer det att skyltas P-förbud. Även åtkomsten till arbetsplatsen kommer att vara från Strandvägen.

Under vecka 33 kommer fundament att slås ner och under denna tid kan störande ljud förekomma.

Kontakt:
Lars Kildén, projektledare Trafikverket, 036-19 21 71
Beiet Ivarsson, byggledare Trafikverket, 070-546 03 63

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar