Tunnelbygget genom Hallandsås når nytt etappmål - 15 procent av huvudtunnlarna kvar att bygga

Idag vid lunchtid bröt tunnelborrmaskinen Åsa igenom till det utsprängda bergrummet vid mellanpåslaget i det andra tunnelröret. Därmed är cirka 85 procent av huvudtunnlarna färdiga.

Borrningen av det återstående västra tunnelröret har varit framgångsrik sedan den inleddes förra våren, och med 1900 meter blev 2011 ett rekordår. Framöver väntar dock den geologiskt mest komplicerade sträckan, innan borrningen av huvudtunnlarna avslutas om knappt två år.

−Vi har hittills haft en mycket bra framdrift i den västra tunneln och det har i sin tur lett till en snabbare grundvattenåterhämtning. Men vi har den svåraste biten kvar. Samtidigt visade borrningen av det första tunnelröret att vi har en fungerande metod, så vi känner både tillförsikt och respekt, säger Per Rydberg, Trafikverkets projektchef vid Projekt Hallandsås.

På slutsträckan väntar bland annat Möllebackzonen med den besvärligaste kombinationen av dåligt berg, vatten och vattentryck. För att kunna borra säkert här fryser projektet ner en sträcka på 200 meter.

−Jämfört med den förra passagen av Möllebackzonen utökar vi nu frysningen och förbehandlingarna på de avsnitt där berget är som sämst. Därmed ska vi kunna borra snabbare, säger Dan-Magnus Sköld, projektdirektör hos Trafikverkets tunnelentreprenör Skanska-Vinci.

Parallellt med borrningen av huvudtunnlarna tillkommer arbeten såsom byggnation av tvärtunnlar. Förberedelser görs också för järnvägsinstallationerna som kommer att inledas när huvudtunnlarna är färdiga.

Trafikstarten beräknas till 2015.

Bilder, filmklipp, grafik och textmaterial
Finns tillgängliga på www.sapp.se/genombrott

Läs mer om Projekt Hallandsås på
www.trafikverket.se/hallandsas

Om Projekt Hallandsås
Idag är 85 procent av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund utbyggd till dubbelspår. Enkelspåret över den branta Hallandsåsen med sina tvära kurvor, utgör banans enskilt största flaskhals. Ett dubbelspår genom Hallandsås ökar järnvägskapaciteten för både person- och godstrafik. Tågens godsvikt kan fördubblas, antalet tåg öka från fyra till 24 per timme och tågens hastighet öka från 80 till 200 km i timmen.

Kontaktuppgifter
Informationschef Ulf Angberg, mobil: 070-224 21 92, ulf.angberg@trafikverket.se
Informatör Magnus Alm, mobil: 070-591 21 17, magnus.alm@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se