Två av projektets broar hittar hem

Denna vecka hittar två av de nya broarna sitt hem i järnvägsprojektet Emmaboda-Karlskrona. På onsdagen den 11 april lyfts bron i Vastansmåla på plats. På fredag den 13 april skjuts bron i Knappsmåla in på sin plats. Press är välkommen att vara med!

Trafikverkets upprustning av Kust till kustbanan mellan Emmaboda och Karlskrona pågår för fullt. Det som görs är bland annat spårbyte, kontaktledningsbyte, nya signalställverk, bygge av tre nya mötesspår, plattformar i Holmsjö och helt nytt stationshus i Vissefjärda. Cirka 40 järnvägskorsningar slopas, tolv får förstärkt skydd och ett antal nya tunnlar och broar byggs. Denna vecka sätts två av de nya broarna på plats. Banan är helt avstängd och trafiken planeras starta igen i juni 2013. Projektet avslutas helt under 2014. Totalkostnad för projektet är omkring 950 miljoner kr.

Onsdagen den 11 april lyfts den nya bron i Vastansmåla på plats med hjälp av kranar.
Från klockan 09.00 är pressen välkomna till platsen för att följa arbetet.

Fredagen den 13 april skjuts bron i Knappsmåla in i sitt rätta läge, en så kallad lansering.
Från klockan 09.00 är pressen välkomna till platsen för att se hur arbetet går till.

Kontakt
Göran Mandelholm, Trafikverkets byggledare, telefon 0703-31 27 11
Trafikverkets pressjour, telefon 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar