Två nya spår tas i bruk på Uppsala resecentrum

Söndagen den 11 december tas nya spår 1 och 2 i bruk på Uppsala resecentrum. Därmed avslutas arbetena för att förbättra kapaciteten, tillgängligheten, säkerheten och miljön på stationen.

Under sex års tid har Trafikverket, tillsammans med Uppsala kommun och Jernhusen AB, gjort om- och tillbyggnader på stationsområde och bangård. Syftet är att förbättra kapaciteten, tillgängligheten, miljön och säkerheten.

- Inkopplingen av spår 1 och 2 är den sista deletappen av Uppsala resecentrum. Ombyggnaden gör det möjligt att ha tätare avgångar från Uppsala. Dessutom nås perrongerna nu via en passage under spåren, vilket är en stor säkerhetsvinst, säger Trafikverkets projektledare Göran Löfstrand.

Efter trafikstarten av spår 1 och 2 kommer vissa tåg att avgå från andra perronger än resenärerna har vant sig vid (se bifogad karta). Vi ber därför alla trafikanter att vara uppmärksamma på trafikinformationen på monitorer och i högtalarutrop. (Kartan är fri för användning. Ange källa: Trafikverket.)

 

För ytterligare information, kontakta:

Göran Löfstrand, projektledare Trafikverket, 070-420 03 29

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

 

Invigning av Uppsala resecentrum sker måndagen den 12 december. Mer information om detta i ett separat utskick från Uppsala kommun.

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar