Utbyggnaden av Trelleborgsbanan börjar

​Nu börjar snart utbyggnaden av Trelleborgsbanan. 2015 är det planerad trafikstart för Pågatåg till Trelleborg.

– Tack vare att projektet kom med i regeringens långsiktiga plan och att det finns ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Malmö stad och Region Skåne kan vi köra igång redan nu, säger Anders Kjellsson, projektledare på Trafikverket.

Nya Pågatågsstationer ska byggas i Östra Grevie och Västra Ingelstad. I Trelleborg kommer stationen att byggas i det gamla stationsläget. För att öka säkerheten på banan byggs dessutom sex planskilda korsningar längs sträckan. Dessutom ska samtliga obevakade järnvägskorsningar tas bort.

Samarbete med Citytunnelprojektet
För att möjliggöra Pågatågstrafik till Trelleborg krävs dubbelspår i Lockarp. Förbindelsespåret i Lockarp, som ingår i Citytunnelprojektet, byggs som ett enkelspår men är förberett för dubbelspår. För att underlätta för pendlarna, och minska antalet tågavstängningar kommer utbyggnaden av dubbelspår i Lockarp att samordnas med Citytunnelprojektets arbeten. Det innebär att inkopplingen av Ystadbanan till Citytunneln senareläggs något, preliminärt 15 augusti 2011.

– För ystadpendlarna innebär det att de får vänta något längre än planerat på att få ta del av alla de möjligheter som Citytunneln ger i form av kortare restider och bättre resmöjligheter, men i gengäld kan de arbeten som nu görs i förtid göras utan att störa våra resenärer, säger Stefan Rindestig, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Just nu pågår planering och projektering för att börja bygga dubbelspår vid Lockarp under våren och sommaren 2011. Under 2012 påbörjas övrig byggnation på Trelleborgsbanan såsom förlängning av mötesspår, ny mötesstation samt stationslägen i Östra Grevie och Västra Ingelstad.

Kontakt
Anders Kjellson, projektledare, 0730-30 07 71.
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar