Väg 40 mellan Vimmerby och Toverum mötessepareras

Trafikverket mötesseparerar nu 17 km på väg 40 mellan Vimmerby och Toverum. Samtidigt genomförs flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder på den aktuella sträckan. Arbetet kommer att innebära trafikstörningar fram till byggperiodens slut i november 2013.

Utmed hela sträckan kommer arbeten med asfalt, räcken, sidovägar, anslutningar och sprängningar att pågå. Detta kommer att medföra trafikstörningar och visst buller. Under vägarbetet får man räkna med något längre restid. Vi hoppas att alla trafikanter har överseende med detta och visar hänsyn mot de som arbetar med bygget.

Media välkomnas till en information om arbetet. På plats träffas Trafikverkets projektledare och representanter från Svevia.

Dag: måndag 29 april
Tid: kl 10.00
Plats: Trafikverkets byggledningskontor, Västerviksvägen 6 Frödinge

Detta görs:

  • vägen förses med mitträcke
  • bygga säkrare korsningar
  • minska antalet anslutningar
  • rensa sidoområdet och sätta upp sidoräcken för att minska skador vid avkörningsolyckor
  • alla busshållplatser utformas med ficka
  • hastigheten höjs till 100 km/h på större delen av sträckan
  • komplettering av befintliga sidovägar för en sammanhängande gång- och cykelväg.
  • ny gång- och cykelväg från Frödinge mejerie längs väg 831 till väg 40

Kontakt:
Magne Holm, projektledare Trafikverket, 010-123 68 71
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se