Vägdriften på Västra Södertörn kan vinna FIA:s kvalitetspris

Den 22 mars delar FIA för sjätte året i rad ut sitt kvalitetspris till föredömliga projekt i anläggningsbranschen. Trafikverket och Stockholm Entreprenad har nominerats i kategorin ”Drift” för sitt arbete inom Driftområde Västra Södertörn.

Driftområde Västra Södertörn omfattar 28,6 mil väg, varav drygt hälften är väldigt högtrafikerade. Ändå har Trafikverket och Stockholm Entreprenad, genom omsorgsfull planering och arbetsberedning i sitt grunddriftpaket, kunnat upprätthålla god framkomlighet och minimera trafikstörningarna vid arbete. Samtidigt har säkerhetsnivån hållits hög.

FIA:s kvalitetspris delas årligen ut till projekt som är föredömen vad gäller produktkvalitet och effektiva processer. Syftet är bland annat att stimulera nytänkande och sprida goda exempel.

På FIA-Dagen den 22 mars koras 2011 års vinnare i två kategorier: drift samt bygg och underhåll. Totalt har fyra bidrag nominerats.

FIA-Dagen samlar tunga aktörer från anläggningsbranschen för att utbyta kunskap om förnyelse som ger mer väg, järnväg och anläggning för pengarna. Medverkar gör bland andra Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. FIA:s ordförande Åsa Söderström Jerring håller i prisutdelningen.

Juryn för FIA:s kvalitetspris 2011 består av:
Ordförande Malin Löfsjögård, Riksdagsledamot (M),Teknologie doktor

Pelle Granbom, tidigare GD Banverket
Jan Söderström, tidigare SKL
Sekreterare Håkan Blom, tidigare VD Tyréns, utredare och föredragande

Media hälsas välkomna att delta vid prisutdelningen.

Tid: Torsdagen den 22 mars, Prisutdelning klockan 15.00. FIA-Dagen pågår 09.00–17.00
Plats: Chinateatern, Stockholm

Pressmeddelande och bilder på vinnare kommer att publiceras på FIA:s webbplats på kvällen den 22 mars.

Läs mer på: www.fiasverige.se

För anmälan till FIA-Dagen och mer information om FIA:s kvalitetspris, kontakta pressansvarig Ulf Modig:

ulf.modig@trafikverket.se, 070-514 16 74.

 

FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen, är en medlemsorganisation som skapades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket i december 2003. FIA:s huvudsakliga syfte är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse, som bland annat leder till högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet. FIA verkar också för bättre samarbete mellan branschens aktörer och incitament för forskning och kompetensutveckling.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar