Vägen mellan Annerstad och Ljungby byggs om

Mötesseparering och viltstängsel är några av de åtgärder som ingår i ombyggnaden på den 10 km långa sträckan på väg 25. Arbetet som nu påbörjats kommer vara klart hösten 2014.

Media välkomnas till en information av Mattias Eriksson, projektledare Trafikverket som tillsammans med Andreas Eidenskog, platschef Skanska berättar om de trafiksäkerhetsåtgärder som ska göras på vägen. Bland dem finns mötesseparering, uppställningsplatser så att fordon som fått problem kan flyttas bort från vägen, driftvändplatser för vägunderhållet, säkrade sidoområden och uppsättning av viltstängsel.

Plats; Lungbystopp korsningen E4 och väg 25
Dag;
5 nov
Tid:
kl 10.00
 
Läs mer;
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Kronoberg/Vag-25-Hallands-lansgrans---Ljungby-okad-trafiksakerhet-1/Annerstad---Ljungby-/

Kontakt;
Mattias Eriksson, Projektledare Trafikverket, 010-124 26 99
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se