Välkommen att se spårläggning i tunneln i Kattleberg

I början av veckan pågår spårarbete i och utanför den 1,8 kilometer långa nybyggda järnvägstunneln genom Kattleberg i Ale. Massmedia bjuds in tisdagen den 13 mars 13.00 då den spektakulära spårläggningsmaskinen monterar fast räls som mäter drygt 400 meter per längd.

Det finns möjlighet att ta spännande bilder och att prata med en av projektets byggledare, Hans Hallberg.

Kontakta Mona Huovinen, informationsansvarig på Bana väg i väst för mer information och anmälan eftersom det krävs skyddsutrustning.

Fakta

Tunneln genom Kattleberg ingår i projektet Bana väg i väst som bygger dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Mona Huovinen, informationsansvarig Bana väg i väst: 072-742 30 82

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

 

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se