Välkommen in i Citybanans sänktunnel

Trafikverket Projekt Citybanan bygger en sänktunnel i Riddarfjärden. Byggarbetet har pågått i drygt tre år och är väl synligt från flera platser i staden. Nu är sänktunneldelarna färdiggjutna och arbetet går in i en ny fas.

Pressen välkomnas att uppleva och fotografera sänktunneln inifrån. Ett unikt tillfälle, då vi tar oss ut med båt på Riddarfjärden, bordar och går ner via en stege genom ett hål i en av delarna till den blivande sänktunneln.

Pressvisning

Tid: 10.00–11.30 torsdagen den 29 mars 2012

Plats: JVS Projektkontor, Söder Mälarstrand 15

Anmälan till: Anders Sahlstrand, telefon: 010-123 23 68 eller e-post: Anders.sahlstrand@trafikverket.se

OBS: Föranmälan är obligatorisk. Antalet platser begränsat av säkerhetsskäl!

Vi har tyvärr ingen parkeringsplats att erbjuda!

Bakgrund

Citybanans 6 kilometer långa tunnel går mestadels i berg. Men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand saknas bergtäckning och tunneln behöver där dras under vattnet. Lösningen är en 300 meter lång sänktunnel i plåt och betong.

Sänktunneln består av tre separata delar, på vardera 100 meter. Sommaren 2013 kommer de att monteras ihop och fästas in under vattnet mot de förberedda anslutningarna vid kaj. Sänkningen sker på ett kontrollerat sätt med hjälp av ballasttankar som temporärt monteras inne i sänktunneldelarna. Vid nedsänkningen fylls dessa med vatten för att balansera och tynga ner tunneldelarna. För att styra elementen till rätt position används vinschar. Sänktunnelns delar placeras på pålade stöd nere på botten.

När tunnelelementen är på plats lägger vi ett metertjockt lager bergkross på tunneltaket. Då kan vi pumpa ut vattnet ur ballasttankarna och gjuta med ballastbetong inuti tunnelelementen för att ytterligare tynga ned dem.

Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se