Välkommen till Järnvägens säkerhetskonferens 2014

Trafiksäkerhetsarbete handlar mycket om att ge rätt förutsättningar för rätt beteende. Inte bara individer utan även organisationer och företag behöver fundera över sina säkerhetsbeteenden.

Med presentationer om säkerhetsstyrning, punktlighetsarbete kontra säkerhet och suicidprevention hoppas vi att årets konferens ska ge olika aktörer inom järnvägssektorn inspiration till fortsatt arbete för att bibehålla och förbättra säkerheten på järnvägen i Sverige.

Dagar: 12-13 mars
Tid: Onsdag den 12 mars, klockan 09.30- 17.00, torsdag den 13 mars, klockan 08.30-14.30
Plats: Hjalmar Bergmanteatern, Medborgarhuset Olof Palmes torg Örebro

Press, radio och TV hälsas välkomna!

Länk till inbjudan: http://www.trafikverket.se/sakerhetskonferens/

Kontakt
För frågor som rör analysrapporten:
Helena Rådbo, tel. 010-124 29 71
Roger Johansson, tel. 010-123 59 12
För frågor om konferensen:
Maria Hedqvist, tel. 010-123 14 07
Trafikverkets pressjour, tel. 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera