Världens största snösmältare för järnväg visas i Umeå

 

Trafikverket bjuder in till pressvisning av den nya snösmältningsmaskinen, Snow Removal 700.

Maskinen visas på nya bangården i Umeå, tisdag den 6 mars, klockan 10:00 (karta bifogas)

Efter de två senaste årens riktigt snörika vintrar har Trafikverkets behov att snabbt och effektivt kunna röja stora mängder snö ställts på sin spets. På till exempel järnvägens bangårdar som sträcker sig över stora ytor, kan det i samband med kraftiga snöfall handla om enorma mängder snö som ska transporteras undan på kort tid.

Trafikverket har därför tillsammans med företaget Railcare i Skelleftehamn, tagit fram en ny snösmältningsmaskin som i stället för att flytta på snön, smälter den. Snösmältningsmaskinen är ett utvecklingsprojekt och prövas under den här vintern, bland annat på bangårdar i Stockholm och Mälardalsområdet.

Välkommen på pressvisning när snösmältningsmaskinen visas på nya bangården i Umeå. På plats finns representanter för Trafikverket och Railcare.

Tid: Tisdag den 6 mars, klockan 10:00

Plats: Nya bangården, Umeå, Hissjövägen ( Väg 363)

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar