Vårrustning av linfärjan i Hamburgsund

Onsdag den 11 april kommer ordinarie linfärjan Saga på Hamburgsundsleden att tas ur trafik. Färjan ersätts under dagen av en passagerarbåt med plats för 50 fotgängare.

Tiden för det tillfälliga fartygsbytet är onsdagen den 11 april 08.00-16.00. Under dagen kommer Saga att genomgå service och översyn, bland annat ska bottenmålning utföras. Ersättningstrafiken gäller enbart för fotgängare. Det är alltså omöjligt att få sin bil transporterad mellan Hamburgsund och Hamburgö med vägfärja under dessa timmar. Arbetet genomförs under förutsättning att vädret tillåter transporten av linfärjan till underhållsvarv.

Hamburgsundsleden är 130 meter lång och överfartstiden är tre minuter. Linfärjan Saga togs i bruk 2010.
Sammanlagt omkring 150 000 fordon transporterades under 2011 över leden. Läs mer om Hamburgsundsleden på www.trafikverket/farja

Färjerederiets distriktchef Torsten Bengtsson: 070-532 41 39
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

 

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se