VUC renodlar sin verksamhet och byter namn till Utbildningscenter Trafikverket

 

Trafikverkets utbildningsenhet, VUC, Vägsektorns utbildningscentrum har fått i uppdrag att renodla sina tjänster. Idag erbjuder man utbildningstjänster till externa inom transportområdet, där andra arrangörer saknas eller är under utveckling. Utbildningscenter Trafikverket kommer att arbeta aktivt för att finna externa intressenter för att leverera utbildningar, där det är möjligt och i samband med det byter man namn.
– Avveckling av de externa uppdragen ger oss möjligheten att fokusera på huvudleverantörskapet till Trafikverket och utöka vår service och utbud säger Anne-Marie Snäll, chef på Utbildningscenter Trafikverket.

Utbildningscenter Trafikverket (före detta VUC) är en resultatenhet med 16 medarbetare lokaliserade i Borlänge. I kurskatalogen finns cirka 80 kurser och man genomför ungefär 6 500 kursdagar och 10 600 datorbaserade kurstillfällen per år. Utbildningscenter samordnar, utvecklar och genomför kompetensutveckling inom Trafikverket och genomför utbildningar i hela landet, erbjuder enskilda kurser och utbildningsprogram, utvecklar befintliga utbildningar samt skräddarsyr utbildningsinsatser efter behov.

Anne-Marie Snäll, tel 0243-75504.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se