Treårsavtal klart inom träindustrin

Treårsavtal klart inom träindustrin Träindustriförbundet och Skogs- och Träfacket träffade under torsdagen ett nytt avtal för ca 24.000 träarbetare. Avtalet är treårigt och ger löneökningar under perioden på sammanlagt 6,8 procent. Härtill kommer avsättningar till individuella livsarbetstidskonton på totalt 1,5 procent under treårsperioden där den enskilde arbetaren varje år väljer om de avsatta pengarna skall tas ut i form av ledig tid, pensionspremie eller kontantbelopp. - Avtalet är ännu ett i raden inom industrin som visar att parterna tagit ett ansvar både för den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetstidsfrågan, säger Träindustriförbundets VD Jan-Peter Duker i en kommentar. - Att notera är dessutom att avtalet träffats utan hjälp av opartiska ordföranden en och en halv månad innan det nuvarande avtalet löper ut. Närmare upplysningar: Jan-Peter Duker, tel 08-762 72 70 alt 070 583 42 72 och Leif Forshall, 08-762 72 06 eller 070-375 74 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01770/bit0001.pdf

Dokument & länkar