Viktigt för branschen att samla allt under samma tak

Trä- och Möbelindustriförbundet har bildats: Viktigt för branschen att samla allt under samma tak - Behovet av en gemensam organisation är helt uppenbar för mig. En ständigt förändrad omvärld med bland annat ett väsentligt högre konkurrenstryck kräver en slagkraftig organisation för att kunna föra branschernas talan mot såväl myndigheter som organisationer. På så sätt kan vi långsiktigt stärka konkurrenskraften och skapa tillväxt. Det säger Lars-Erik Sandström, Swedwood, Ängelholm. Han är ordförande i den nya organisationen Trä- och Möbelindustriförbundet, som nu har hållit sitt första styrelsemöte. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, har bildats av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor. Trä- och Möbelindustriförbundet organiserar företag inom möbelindustri och träförädlande industri inom Sverige. Förbundet företräder ca 700 medlemsföretag inom möbelindustrin, träkomponenter, träskivor, snickerier, kök och inredningar. Medlemsföretagen har ca 25 000 anställda i Sverige. Totalt svarar företagen inom denna sektor för en omsättning på ca 30 miljarder och en export på ca 15 miljarder. Trä- och Möbelindustriförbundet skall medverka till att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft genom att driva såväl bransch- som arbetsgivarfrågor i nära samarbete med företagen. Förbundet skall också företräda och stärka gruppens allmänna image och representera och företräda gruppen avseende ekonomiska, politiska och sociala frågor. Förbundet arbetar såväl nationellt som internationellt. Verksamheten delas i en tydlig enhet som hanterar branschfrågor och en enhet som svarar för arbetsgivarfrågorna. Medlemmarna väljer huruvida de vill medverka i helheten eller i enbart bransch- eller arbetsgivarfrågor. - Branschernas relativa småskalighet innebär ju i sig att en stark organisation på ett bättre sätt kan stå bakom och föra även de mindre företagens talan och bevaka branschernas intressen, fortsätter Lars-Erik Sandström. - Vi hoppas att Trä- och Möbelindustriförbundet med sin nya organisation skall bli mera närvarande ute hos företagen och på så sätt fånga upp medlemsföretagens viktiga frågeställningar och problem, och medverka till att en stark branschanda utvecklas till fromma för såväl trä- och möbelbranscherna som helhet, som för de enskilda medlemsföretagen. - Den nya organisationen kommer att bli precis så stark och slagkraftig som de enskilda medlemsföretagen önskar göra den till, slutar Lars-Erik Sandström., Styrelsen i den nybildade organisationen består av: Lars-Erik Sandström, Swedwood International AB, Ängelholm (ordförande) Paul Karlsson, AB Recta, Tibro, (vice ordförande) Anders Lindholm, Eksjöhus AB, Eksjö Henning Beyer, Åhmans i Åhus AB, Åhus Lars Efraimsson, Vedum Kök & Bad AB, Vedum Dan Brunedahl, Göteborgs List- & Träindustri AB, Gunnilse Anders Sahlin, Lidingö Ulf Åberg, Totebo AB, Totebo Jan Lundberg, Scandinavian Kitchen AB, Solna Adjungerade ledamöter: Ulf Adolfsson, Dux Industrier AB, Trelleborg Bengt Karlsson, Swedspan AB, Hultsfred Kenneth Svensson, Formfac Inredningar AB, Arlöv Charlotte Bohman, AB Fanérkompaniet, Stockholm ./. Kontaktpersoner:Karl-Ewert Lidman, VD, tel 08-762 72 70, Lars-Erik Sandström, ordf, tel 0705-43 54 00, Lena Nilsson, presschef, tel 070-630 72 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00110/bit0001.pdf

Dokument & länkar