Tranpenad AB förvärvar SBP Sverige AB.

Bemanningsföretaget Tranpenad AB har den 1 februari 2018 tecknat avtal om att förvärva verksamheten i SBP Sverige AB. Förvärvet är en del av Tranpenads tillväxtstrategi och innebär att bolaget nu stärker sin ställning i bemanningsbranschen både regionalt och nationellt.

Tranpenad AB förvärvar genom inkråm SBP Sverige AB och stärker därmed sin närvaro i Stockholmsregionen inom affärsområdet lager & logistik. Förvärvet av SBP innebär också en betydande ökning av bolagets omsättning vilket ger Tranpenad en starkare position på den svenska bemanningsmarknaden.

– Köpet av SBP är den största affären i Tranpenads historia och med SBP:s verksamhet i portföljen kommer vi att passera en omsättning på en halv miljard kronor under 2018, säger Tranpenads VD Tomas Hulth i en kommentar till affären.

SBP:s verksamhet kommer nu att drivas vidare under Tranpenads varumärke och enligt Tomas Hulth finns goda förutsättningar för både tillväxt och synergieffekter i och med affären:

– SBP har under flera år byggt upp en stark verksamhet grundad på en solid kompetens inom sitt affärsområde och långsiktiga kundrelationer. Det är värderingar och arbetssätt som vi på Tranpenad delar och som vi vill fortsätta utveckla.

I samband med köpet av SBP förvärvar Tranpenad AB också 100% av aktierna i det egna dotterbolaget Tranpenad Bemanning Stockholm AB. De båda affärerna är en del av en långsiktig tillväxtstrategi för Tranpenad AB på den svenska marknaden för bemanningstjänster.

Presskontakt:
Tomas Hulth, VD Tranpenad AB
Mobil: 0704 – 20 30 10
Mail: Tomas.hulth@tranpenad.se


Om Tranpenad AB

Sedan starten 1999 har vi jobbat för att få företag och människor att växa. Det gör vi genom att vara en schysst arbetsgivare, jobba långsiktigt med våra kunder och stötta lokal idrott och ideell verksamhet. 

 Vi har två affärsområden; Tranpenad Bemanning som erbjuder entrepenad- och bemanningslösningar på kollektivsidan. Och Tranpenad Konsulting som hjälper till med bemanning, rekrytering och entrepenadlösningar inom tjänstemannasektorn.

Vårt huvudkontor ligger i Mölndal utanför Göteborg och vi har lokalkontor i Stockholm, Trollhättan, Jönköping och Örebro.

Prenumerera

Media

Media