Altor fullföljer erbjudandet till Transcoms aktieägare

Stockholm, den 13 mars 2017

Altor AB offentliggjorde idag att aktieägare med ett totalt innehav som överstiger 68,4 % av totalt antal aktier och röster i Transcom (exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom) har accepterat Erbjudandet, vilket tillsammans med det antal aktier Altor AB innehade redan före Erbjudandets lämnande motsvarar mer än 90 % av totalt antal aktier och röster i Transcom.  Altor AB har förklarat Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

För mer information, läs Altor AB:s fullständiga pressmeddelande, som finns tillgängligt på altor.com/transcomoffer/.

--------------------

Denna information är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 52 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 27 000 specialister i 45 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar