Altors förslag angående styrelsen i Transcom WorldWide AB (publ)

Stockholm, den 13 april 2017

Altor AB föreslår att bolagsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Bolaget”) fattar följande beslut:

  • Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter,
  • Till ledamöter ska Fredrik Cappelen, Klas Johansson och Mattias Holmström väljas,
  • Fredrik Cappelen ska väljas till styrelsens ordförande,
  • Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om SEK 500 000. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Nedan finns en kort presentation av Mattias Holmström. Information om Fredrik Cappelen och Klas Johansson finns tillgänglig på www.transcom.com.

Mattias Holmström

Födelseår : 1983

Nationalitet : Svensk 

Mattias Holmström arbetar som director på Altor Equity Partners AB. Därutöver är Mattias Holmström styrelseledamot i Meltwater Group. Mattias Holmström har en magisterexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 52 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Prenumerera

Dokument & länkar