Frost & Sullivan uppmärksammar Transcoms tillväxt och innovationer inom outsourcad kundhantering på flera marknader

Transcom fick nyligen ta emot utmärkelsen Frost & Sullivan 2015 Visionary Innovation Leadership Award in Europe. Under 2014 belönade Frost & Sullivan även Transcom med Peru Frost & Sullivan Award for Growth Excellence Leadership och Frost & Sullivan Philippines Contact Center Outsourcing Growth Excellence Leadership Award.

Baserat på sin färska analys av marknaden för outsourcad kundtjänst har Frost & Sullivan belönat Transcom med the 2015 European Frost & Sullivan Award for Visionary Innovation Leadership. Denna utmärkelse ges varje år till det företag som har demonstrerat en förmåga att dra nytta av globala megatrender och som har integrerat sin vision i affärsprocesserna för att uppnå strategiska fördelar. Utmärkelsen premierar effektiviteten i det vinnande företagets innovationsprocess och dess inverkan på näringsliv och samhälle i stort. Frost & Sullivans rapport konstaterade: ”Med sina starka insatser och framtidsinriktade initiativ i Europa, har Transcom gjort sig förtjänt av Frost & Sullivan’s 2015 Visionary Innovation Leadership Award för Europa.”

När Transcom fick the 2014 Peru Frost & Sullivan Award for Growth Excellence Leadership, noterade Frost & Sullivan att Transcom var det mest snabbväxande företaget i branschen i Peru under 2013, och att tillväxten byggde på ett kundcentrerat arbetssätt, en strategi baserad på kundkontakter via flera olika kanaler, en hög servicekvalitet och en effektiv organisation.  ”I sina strävanden att positionera sig som en innovatör, har Transcom förenat ett antal viktiga nyckeltal för olika kanaler för kundinteraktion: röstsamtal, e-post, chat, sociala medier och SMS”, kommenterade Frost & Sullivans analytiker Sebastián Menutti. ”Den här strategin särskiljer Transcom från de flesta av sina konkurrenter och utgör det första steget mot att kunna erbjuda en lösning som hanterar alla interaktioner från en integrerad plattform.”

The Frost & Sullivan Philippines Excellence Awards delas ut för femte året i rad och syftar till att uppmärksamma företag och individer som har flyttat gränserna för vad som går att åstadkomma, som skiljer ut sig från konkurrenterna och som kan påvisa enastående resultat på den filippinska marknaden. Transcom fick ta emot the 2014 Philippines Contact Center Outsourcing Growth Excellence Leadership Award. De nominerade företagen utvärderades på sin omsättning, kundtillväxt, bredden i sina tjänster och lösningar, storleken på verksamheten, strategiska initiativ, konkurrenskraft på marknaden, produktdifferentiering och innovation.
Frost & Sullivans beslut grundade sig på ingående research, djupintervjuer och dokumentation om Transcom och företagets kompetenser.

Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef, kommenterade: ”På Transcom strävar vi efter att kontinuerligt stärka våra tjänsteerbjudanden med fokus på avancerade, högförädlade tjänster. Vår bransch förändras snabbt. Kundbehov och konsumentbeteenden utvecklas hela tiden och våra klienter efterfrågar i allt större utsträckning tjänster med högt värdeinnehåll snarare än transaktionsbaserade upplägg. Det kan till exempel handla om analystjänster, branschspecifika lösningar, högkvalitativa tjänster med mervärde och att utbilda kundtjänstagenter med ett friare mandat att agera för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt. Vi ser också snabb tillväxt inom flerkanaliga och automatiserade självservice-lösningar, vilket kräver mer avancerade tekniska plattformar och utveckling av nya, innovativa processer. Att Transcom fått ta emot dessa utmärkelser från Frost & Sullivan stärker mig ytterligare i min uppfattning att Transcom är väl positionerat och att vi och våra klienter står redo att dra nytta av de genomgripande förändringar vi ser i vår bransch.”

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO
Telefon: +46 70 776 80 16

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar