Transcoms dotterbolag Transvoice tilldelas avtal med Stockholms Läns Landsting

Stockholm, den 29 januari 2016

Transvoice, ett helägt dotterbolag till Transcom, har tilldelats förnyat avtal med Stockholms Läns Landsting avseende leverans av kontakt- och telefontolktjänster. Kontraktsvärdet uppgår till ca 250-300 Mkr över två år, och innebär en viss omsättningsökning. Därefter har Landstinget en option på att förlänga avtalet ytterligare upp till två år.

Transvoice har levererat tolktjänster till Stockholms Läns Landsting i över 20 år och får nu förnyat förtroende i Sveriges största tolkavtal. Det nya avtalet ger förutsättningar att ytterligare öka Transvoices omsättning och uppdragsvolym till landstinget.

”Vi är mycket glada och stolta över att än en gång få förtroendet att bli förste leverantör till landstinget. Vi ser fram emot att fortsätta vårt mycket goda samarbete under kommande avtalsperiod”, säger Jonas Ahlstedt, vd i Transvoice Sweden AB.

Transvoice är marknadsledande i Sverige inom tolktjänster. När en myndighet eller ett företag har kontakt med en icke svenskspråkig klient eller kund, hjälper Transvoices personal till att överbrygga språkbarriären.

Företaget utför dagligen tusentals tolk- och översättningsuppdrag till offentlig sektor, men också till privata företag.
 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Ahlstedt, vd i Transvoice
Telefon: +46 70 798 25 00

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom
Telefon: +46 70 776 80 22

Stefan Pettersson, kommunikationschef Transcom
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transvoice
Transvoice är Sveriges äldsta och största tolk- och språktjänsteföretag, med 120 anställda och en årlig omsättning om ca 250 Mkr. Med ett nätverk av ca 4 000 tolkar är företaget ledande inom tolk- och språktjänster i Sverige. Transvoice var först i Sverige med att erbjuda tolktjänster med egen anställd tolkpersonal från callcenters. Transvoice är ett helägt dotterbolag till Transcom.

Om Transcom
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar