Transcoms presentation av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2015

FREDAGEN den 5 februari, 10:30 (CET) / 09:30 (GMT)

Närvarande:

Johan Eriksson – Vd och koncernchef

Ulrik Englund – CFO

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens
kl 10:30 CET (09:30 GMT) fredagen den 5 februari 2016, med anledning av bokslutskommunikén som offentliggörs kl 08:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska. Det finns även möjlighet att delta via webcast.

Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar