Styrsöbolaget växer med två fartyg

I takt med att Göteborg expanderar reser allt fler kollektivt. Styrsöbolaget utökar därför kapaciteten genom att köpa in två nya fartyg, M/S Walona och M/S Lagnö, som ska stötta den befintliga trafiken. Affärerna blev klara strax före att trafikuppdraget till Stenpiren utökas.

- Vi måste öka vår kapacitet för att möta resenärernas förväntningar samtidigt som vi erbjuder en trafik av hög kvalitet. Därför har vi köpt in två fartyg som kommer att förstärka vår trafik, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget.

Ett växande Göteborg innebär nya spännande utmaningar inte minst för den vattenburna kollektivtrafiken. Styrsöbolaget är en viktig aktör som knyter ihop södra skärgården och staden.

- Vi har haft en positiv resandeutveckling tack vare Stenpiren här i Göteborg. Jag ser att det finns många möjligheter att bättre nyttja de vattenvägar som vi har i Sverige, inte minst i storstadsområdena som Göteborgs skärgårdar och Mälardalen, genom att knyta ihop båttrafiken med övrig kollektivtrafik, säger Bertil Pevantus.

Investeringen i nya fartyg kommer bara några dagar innan Styrsöbolaget startar reguljär pendeltrafik med skärgårdsbåtar mellan Södra skärgården och Stenpiren i centrala Göteborg, via Saltholmen och Lindholmen den 11 december efter att ha framgångsrikt kört sommartrafik under två år.

Mer om fartygen

Fartygen är av olika karaktär och kommer innan de driftsätts genomgå en anpassning för att möta de behov som Styrsöbolaget ser. M/S Walona har under de senaste åren fungerat som charterfartyg, men även tidigare utfört kollektivtrafik till och från Koster inom Kostertrafiken. Fartyget har plats för totalt 250 passagerare och kan köra i 18 knop. I och med övertagandet döps fartyget om till M/S Kungsö. M/S Lagnö är ett fraktfartyg som tidigare har bedrivit reguljärtrafik mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö och kommer först och främst att transportera bilar och gods till södra skärgården. Fartyg är drygt 40 meter långt och kan köra i 9 knop.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Pevantus, vd Styrsöbolaget
031-69 64 01 
bertil.pevantus@styrsobolaget.se

Eva Tiséus, Marknads- och Kommunikationsdirektör, Transdev Sverige AB
08-629 50 55 
eva.tiseus@transdev.se 

Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Vi driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och vi har egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Varje dag genomförs hundratusentals resor med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen; Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, Båtbussarna, Flygbussarna charter, Snälltåget och Styrsöbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 300 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.

Taggar:

Om oss

Transdev driver persontrafik på uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs 300 000 resor med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen: Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, Flygbussarna charter, Båtbussarna, Snälltåget, Styrsöbolaget och Blidösundsbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har haft en positiv resandeutveckling tack vare Stenpiren här i Göteborg. Jag ser att det finns många möjligheter att bättre nyttja de vattenvägar som vi har i Sverige, inte minst i storstadsområdena som Göteborgs skärgårdar och Mälardalen, genom att knyta ihop båttrafiken med övrig kollektivtrafik
Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget