Transdev Group  Resultat 2014 – positiv återhämtning

Jean-Marc Janaillac, CEO för Transdev, presenterade idag resultatet för Transdev Group: E fter förbättringar som uppnåtts under 2013  meddelar Transdev ett positivt resultat och är nu ett år före tidsplanen i arbetet med att förbättra stabiliteten och lönsamheten.   

I början av 2013 beslutade Transdevs nya ledning om ett åtgärdspaket som fokuserade på tre områden:

  • Minska den totala skulden till under 1 miljard €     
  • Positivt nettoresultat 2015        
  • Stoppa förlusterna av kontrakt   

Samtliga mål uppnåddes under 2014 och återhämtningen avspeglas i siffrorna. Det förbättrade resultatet innebar också att verksamheterna i Sverige och Finland kunde återintegreras i Transdev Group.  

Nyckeltal Transdev Group 2014:

6.6 miljarder € i omsättning
83.000 anställda
435 miljoner € i omsättning, förnyade eller nya kontrakt 2014
24 miljoner € nettoresultat
1 miljard i minskad skuld över två år
5.9% marginal (vs 5.2%  2013)
3.5 miljarder resor 2014    

För mer information se pressmeddelande från Transdev Group:
http://www.transdev.com/en/media/press-releases/2014-results.htm 

Om oss

Transdev driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs hundratusentals resor med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen; Merresor, Flygbussarna, Båtbussarna, Flygbussarna charter, Snälltåget och Styrsöbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 300 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.

Prenumerera