Transdev Group  Resultat 2014 – positiv återhämtning

Jean-Marc Janaillac, CEO för Transdev, presenterade idag resultatet för Transdev Group: Efter förbättringar som uppnåtts under 2013  meddelar Transdev ett positivt resultat och är nu ett år före tidsplanen i arbetet med att förbättra stabiliteten och lönsamheten.  

I början av 2013 beslutade Transdevs nya ledning om ett åtgärdspaket som fokuserade på tre områden:

  • Minska den totala skulden till under 1 miljard €    
  • Positivt nettoresultat 2015       
  • Stoppa förlusterna av kontrakt  

Samtliga mål uppnåddes under 2014 och återhämtningen avspeglas i siffrorna. Det förbättrade resultatet innebar också att verksamheterna i Sverige och Finland kunde återintegreras i Transdev Group. 

Nyckeltal Transdev Group 2014:

6.6 miljarder € i omsättning
83.000 anställda
435 miljoner € i omsättning, förnyade eller nya kontrakt 2014
24 miljoner € nettoresultat
1 miljard i minskad skuld över två år
5.9% marginal (vs 5.2%  2013)
3.5 miljarder resor 2014  

För mer information se pressmeddelande från Transdev Group:
http://www.transdev.com/en/media/press-releases/2014-results.htm 

Om oss

Transdev driver persontrafik på uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs 300 000 resor med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen: Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, Flygbussarna charter, Båtbussarna, Snälltåget, Styrsöbolaget och Blidösundsbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.

Prenumerera