Akredo har genomfört en nyemission för att accelerera expansionen i Polen

A-krdo International AB (”Akredo”) har nyligen genomfört en mindre riktad ägarspridning till ett fåtal kvalificerade investerare utanför nuvarande ägarkrets om totalt 5,5 MSEK som ska användas för att öka marknadsföringen och kundtillströmningen i Polen.

Transferator AB, deltog inte i nyemissionen likt övriga befintliga ägare, och genom utspädningen uppgår innehavet till 15,1% efter genomförd nyemission, jämfört med tidigare 19,3%.

I samband med den aktuella nyemissionen ger Alexander Widell, medgrundare i Akredo följande kommentar:

”Vi är den första onlineförmedlaren av privatlån i Polen som är en mycket stor och intressant marknad med ca 40 miljoner invånare, har en stor medelklass och stark BNP tillväxt. Akredo har erfaren lokal management med bakgrund från fysisk låneförmedling och den finansiella sektorn. Vi har på denna korta tid uppnått goda resultat och nyemissionen innebär att vi nu med full kraft kan öka våra marknadsföringsaktiviteter och därmed öka kundtillströmningen”.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Vojbacke, CEO

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar