Flaggningsmeddelande

Transferator AB (Publ.) har informerats om att styrelseledamoten Guntis Brands nått över tröskelnivån för flaggning med ett ägande om 10,5% av rösterna samt 9,14% av kapitalet i Transferator AB. 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke, VD Transferator AB

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar