Flaggningsmeddelande

Transferator AB (Publ.) har informerats om att styrelseledamoten Guntis Brands efter avslutad nyemission nått över tröskelnivån för flaggning med ett innehav om 12,96% av kapital och 20,94% av röster i Transferator AB.

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.

För ytterligare information, kontakta:


Fredrik Vojbacke,VD Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar