Marknadsmeddelande 38/18 - Sista dag för handel med BTA i Transferator AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, TRAN BTA A och TRAN BTA B, är den 8 februari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA A
ISIN-kod: SE0010740324
Orderbok-ID: 44F7
CFI: ESNUFR 
FISN: TRANSFERAT/SH A 
Sista handelsdag: 8 februari 2018

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA B
ISIN-kod: SE0010740340
Orderbok-ID: 44F8
CFI: ESNUFR 
FISN: TRANSFERAT/SH B 
Sista handelsdag: 8 februari 2018

Stockholm den 6 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.