Omvandling BTA

Transferator AB har delregistrerat den genomförda nyemissionen varav samtliga aktier tecknade med företrädesrätt motsvarande 13 422 114 st A-aktier samt 10 094 901 st B-aktier har registrerats hos Bolagsverket. Därvidlag gäller följande för stoppdag samt växling av BTA:

Sista dag för handel i BTA:                     2018-02-08

Stoppdag hos Euroclear:                        2018-02-12

BTA växlade till aktier:                            2018-02-14

--------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar