Teckningsavtal Hedera Group AB

Transferator ABs dotterbolag Transferator Ventures AB har ingått ett emissionsavtal med Hedera Group AB (First North:HEGR) innefattande att företaget förbundit sig att investera 7 Mkr i en kommande riktad nyemission. Emissionen görs på 12,60 kr per aktie och motsvarar knappt 10% av röster och kapital i Hedera Group AB.

”Vi är väldigt entusiastiska över engagemanget i Hedera Group AB som vi ser har en välrenommerad ledning med kapaciteten att göra företaget till ledande i sin bransch”, säger Fredrik Vojbacke, VD Transferator AB i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke
VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar