Upptagande handel teckningsoptioner

I samband med den genomförda nyemissionen med företrädesrätt erhöll tecknarna teckningsoptioner. Dessa kommer tas upp till handel på AktieTorget den 26 februari 2018.

För de i Euroclear anslutna teckningsoptionerna gäller följande:

-       Teckningsoption TO 4 A; ger rätt till teckning av en (1) A-aktie under tiden från och med 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av optionen är 1,20 kronor per A-aktie.

-       Teckningsoption TO 5 B ; ger rätt till teckning av en (1) B-aktie under tiden från och med 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av optionen är 1,20 kronor per B- aktie.

Antal teckningsoptioner uppgår till; 10 002 906 st TO 4 A samt 7 344 492 TO 5 B .

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar