Flaggningsmeddelande i Transiro AB

Transiro AB (Publ) har informerats om att Citroq Capital AB efter den avslutade företrädesemissionen i bolaget som nu registrerats hos Bolagsverket klivit över tröskelnivån för flaggning. Citroq Capital AB äger nu 20,5% av kapital och röster i bolaget. Totalt finns det 28 733 029 aktier i Transiro AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Transiro
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Jonas Litborn, Styrelseordförande Transiro
Tel: 070-640 07 40
E-post: jonas.litborn@transiro.com

 
Om Transiro
Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 juni 2018.


Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera