Sista dagen för handel med BTA i Transiro

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Registrering av 16 588 376 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i Transiro till 28 732 669 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 436 633,30 SEK.

Korrigering till utfall i företrädesemissionen i Transiro Int. AB

Per den 6 april 2018 rapporterades utfallet av Transiro Int. ABs företrädesemission, vilken tecknades till 100 procent inklusive övertilldelningsoptionen. Uppgifter om aktiekapital och antalet nyemitterade aktier har nu uppdaterats och de värden som presenteras nedan ersätter de tidigare meddelade värden enligt följande:

Bolagets aktiekapital ökar med 829 418,65 SEK från 607 214,65 SEK till 1 436 633,30 SEK istället för tidigare rapporterad ökning med 829 436,8 SEK från 607 214,65 SEK till 1 436 651,4 SEK. 

Utgivandet av nya aktier är lika med 16 588 376 aktier istället för 16 588 736 aktier, och ökning av det totala antalet aktier är från 12 144 293 till 28 732 669 aktier istället för till 28 733 669.

Denna information är sådan information som Transiro IT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar