Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad

Efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang, har Transiro nu vunnit den första upphandlingen för terminalen. Nu väntar implementering och driftsättning av systemen.

I juni 2017 påbörjade Transiro ett pilotprojekt för Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang med syfte att digitalisera Pulo Gabang, en av sydostasiens största bussterminaler. Efter en lyckad testperiod har bolaget nu vunnit den första upphandlingen och därmed getts tillåtelse att påbörja implementeringen av sina system Vehicle Access Control (VAC) samt Fleet Management Tool (FMT). VAC är ett system som kontrollerar in- och utpassager till terminalen och FMT hanterar planering av bussar och chaufförer. Arbetet med implementeringen har påbörjats och beräknas vara klart den 6 juni, därefter inleds User Acceptance Test där Transiro är på plats och erbjuder support för användarna under en överlämningsperiod. Denna överlämning beräknas pågå 7-24 juni och därefter kommer Transiro att fakturera hela avtalet som löper från juni 2018 till Mars 2019. Det totala ordervärdet uppgår till omkring USD 13.000.

Pulo Gebang är en statligt ägd bussterminal med ca 3000 bussar i flottan varav ca 200 passerar in och ut varje dag. Driften av terminalen budgeteras på årsbasis med omförhandling under januari till mars. Vid eventuell förlängning löper kommande avtal under 12 månader.

Utöver Pulo Gebang finns 22 andra statligt ägda bussterminaler i Jakarta. Dessa kommer att upphandlas under första halvåret 2019 och Pulo Gebang ses som ett första pilotprojekt för hela affären.

För mer information, vänligen kontakta:

 
Johan Eriksson, VD Transiro
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Jonas Litborn, Styrelseordförande Transiro
Tel: 070-640 07 40
E-post: jonas.litborn@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 juni 2018.

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar