Arbetsmiljön för svenska taxichaufförer undermålig-      Sex av tio utsatta för hot och våld på jobbet

Taxiförare i Norden arbetar i genomsnitt nästan 53 timmar per vecka, i Sverige faktiskt ännu mer. Orimligt långa och många arbetspass krävs för att kunna säkra en försörjning. Sex av tio uppger också att de utsatts för hot eller våld i arbetet. Detta visar en undersökning som NTF, Nordiska Transportarbetarfederationen gjort under 2017 i samarbete med bland andra Svenska Transportarbetareförbundet.

Det framgår med all icke önskvärd tydlighet att taxichaufförsyrket idag lämnar övrigt att önska när det gäller arbetsmiljö. Stress, oro och mycket tid borta från familjen är vardag för denna yrkesgrupp. Faktum är att rapporten som NTF tagit fram visar att taxichaufförer i Sverige tvingas till arbetsveckor på 56 timmar för att kunna få ihop en rimlig lön. Statistiken visar också att detta även drabbar kunderna som i högre grad riskerar att bli inblandade i trafikolyckor om de åker med en trött chaufför.

-          Det är bedrövlig läsning som egentligen tyvärr bara bekräftar den bild vi möts av när vi pratar med chaufförer idag, säger Mats Andersson lokalombudsman för Taxi på Transportarbetareförbundet. Idag kör vi skolbarn och gamla på ackord och chaufförer som kör på procentlön får bara betalt när de har en körning. Det är som att säga att en brandman bara skulle få betalt vid aktivt släckningsarbete. Det är ju fullständigt orimligt och de pressar fram en oacceptabel arbetsmiljösituation för många i branschen, menar Mats Andersson.

Undersökningen visar också att så många som 60 procent av de nordiska taxiförarna någon gång varit utsatta för våld eller hot om våld.  I detta sammanhang är det också viktigt att poängtera att till exempel de svenska förarna får inte glömma att i samband med att man gör en polisanmälan också anmäler att det är fråga om våld eller hot om våld mot trafiktjänsteman1.

-          Även detta är ju något som vi känner igen, säger Mats Andersson. Det kan röra sig om allt från en odefinierbart hotfull stämning till uteblivna betalningar och hot om fysiskt våld. Det är klart att det är allvarligt och där är vi glada att en del bolag har valt att exempelvis sätta i kameror i bilarna för att öka tryggheten.

Läs också vår rapport – Taxienkät i Norden 2017, Danmark, Finland, Norge och Sverige. (www.nordictransport.org/)

Mats Andersson, Ombudsman Taxi

Svenska Transportarbetareförbundet           010-4803125

Prenumerera