Därför tvingas Transport ut i strejk

Efter långa förhandlingar som höll på långt in på onsdagsmorgonen står det nu klart. Svenska Transportarbetareförbundet tvingas ut i konflikt. Anledningen är att arbetsgivarparten, Biltrafikens arbetsgivareförbund, ställt sig kallsinniga till att hitta en lösningen på missbruket av bemanningsföretag som under lång tid funnits i branschen.

Parterna var länge nära en lösning och ett avtal med såväl lönenivåer som avtalslängd i linje med övriga arbetsmarknaden låg på bordet. Men när det handlade om de anställdas anställningstrygghet kom man alltså inte överens.

- I flera år har vi sett skrämmande exempel på hur anställda avskedas en dag, för att sedan få komma tillbaka till samma arbetsplats i otrygga bemanningsanställningar nästa dag. Det här är en ovärdig situation på svensk arbetsmarknad och den måste få en lösning, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet.

Idag, onsdag 24 april klockan 12.00, går därför anställda på 23 av Sveriges terminaler ut i strejk och på torsdag 25 april trappar arbetsgivarparten upp konflikten genom att ta ut ett stort antal chaufförer i lockout.

- Situationen på såväl landet terminaler som vägar har varit akut i många år. När arbetsgivarna prioriterar snabba vinster istället för sina anställdas trygghet tvingas vi ta till strejk som en sista utväg, säger Lars Lindgren.

- Vi är förvånade över det kompakta motstånd vi möter från arbetsgivarna. Speciellt när samma förstärka förhandlingsordning vi eftersträvar redan finns i andra jämförbara avtal.

Även de varslade övertids- och nyanställningsblockaderna för bevakningspersonal och miljöarbetare ser ut att bryta ut vid samma tidpunkt. Detta efter att både Transport och arbetsgivarna sagt nej till medlarnas bud på bevakningsavtalet samt att medlarna ännu inte lämnat ett bud för miljöarbetarna.

För mer information kontakta Gabriel Dahlander 010 - 480 37 56 eller Lars Lindgren, förbundsordförande 010 - 480 37 46

Transport är ett förbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar som arbetar inom åkeri, lager och terminaler, bevakning, stuveri, tidnings- och reklamdistribution, flygunderhåll, taxi, gummiverkstäder, bränslehantering med flera branscher.

Prenumerera