”Djupt olyckligt och mycket frustrerande”

Det pågår en vild strejk bland renhållningsarbetare i Stockholm. Transportarbetareförbundet står inte bakom aktionen och har uppmanat dem att återgå till arbetet. Samtidigt är man kritisk till arbetsgivarens agerande idag och kommer att företräda de medlemmar som nu blir föremål för skadeståndskrav och hot om avsked.

– Vi som fackförbund har gällande fredsplikt och vi har hela tiden klart och tydligt uppmanat de strejkande att gå tillbaka till arbetet, säger förbundsordförande Tommy Wreeth.

Bakgrunden till strejken är aviserade lönesänkningar och en påtvingad nyckelinventering.

Idag har det varit motstridiga besked rörande de strejkandes anställning. Efter ett möte mottog förbundet information om att 50 personer blivit uppsagda, något som senare dementerades av arbetsgivaren. RenoNorden säger nu istället att man kommer att föra ärendet till Arbetsdomstolen, vilket bland annat innebär att man kommer driva en skadeståndsprocess samt påbörja processen som kan innebära avsked om strejken fortsätter.

– Jag tycker att detta borde kunna lösas vid förhandlingsbordet och det är naturligtvis av yttersta vikt att en lösning arbetas fram så snart som möjligt. Sedan är det djupt olyckligt att den här situationen har uppstått och jag måste säga att det är oerhört frustrerande att kommunikationen har varit så otydlig, för att uttrycka det milt. Även om vi som förbund inte ställer oss bakom strejken så kommer vi självklart att företräda våra medlemmars intressen i den här processen, säger Tommy Wreeth.

Ett led i detta är att imorgon ha en dialog med LO-TCO Rättsskydd och sedan behöver förbundet skapa sig en fullständig bild av hur man skall agera framgent i den här frågan.

För mer information kontakta Maria Arkeby, presschef Svenska Transportarbetareförbundet Tel. 010-480 37 52, maria.arkeby@transport.se.

Prenumerera