Europaparlamentet fattar beslut om lägre löner, längre körtider och kortare viloperioder för buss- och lastbilsförare

Den 4 juni 2018 kommer Europaparlamentets transportutskott (TRAN) i Bryssel att genomföra en avgörande omröstning för framtiden för buss- och godstransporter i Europa.

På dagordningen: Europaparlamentets kompromissförslag till ändringar av kör- och vilotider och om tillämpning av utstationering av arbetstagare på vägtransporter. Kompromissförslagen omfattar bland annat:

  • ändrade kör- och vilotidsregler för lastbilschaufförer, baserade på 3 veckors kontinuerlig körning med endast 2 dagars ledighet. Dessa ersätter nuvarande regler med 2 veckors körning med 3 dagars ledighet
  • förlängd daglig arbetstid för bussförare vid två tillfällen per vecka till 16 timmar
  • en 12-dagars sammanhängande körperiod utan någon ledig dag för både nationell och internationell busskörning blir tillåten
  • möjligheten att använda låginkomstförare för att utföra internationella transporter i länder med bättre standarder och lönenivåer

Den 4 juni kommer Europaparlamentet också att besluta om de ska förbättra eller försämra de villkor för dygns- och veckovila som gäller för de tusentals lastbilsförare som för närvarande tillbringar sina veckoslut i lastbilar utmed vägar och motorvägar, en praxis som EG-domstolen förklade olaglig i december 2017. Det är mer än troligt att omröstningen i Europaparlamentet kommer att legalisera veckoslutet i förarhytten, eftersom det är en del av den nuvarande uppgörelsen!

Kommunal, Transport och Seko ser att resultatet av omröstningen direkt kommer att påverka förares löner, förmåner och ledigheter. Denna omröstning är för - eller mot - anständiga löner, livs- och arbetsvillkor för de europeiska medborgarna. Dessutom är det en avgörande omröstning för framtida säkerhet för yrkesförare, passagerare, cyklister, fotgängare och alla vägtrafikanter!  Se fakta och siffror i bilagan.

Därför är Kommunal, Transport och Seko eniga med vår Bryssel-baserade organisation Europeiska Transportarbetarefederationen (ETF) och uppmanar Europaparlamentets ledamöter att avslå de nuvarande kompromissförslagen.

Vi vill påminna om att parlamentets utskott för anställningsfrågor (EMPL) genomförde sin omröstning om samma kompromissförslag den 26 april där de slog fast en nivå för rättvisa sociala förhållanden och rättvis konkurrens inom vår sektor. Vi kommer inte att acceptera ett sämre resultat än det.

Kommunal, Transport och Seko stödjer den europeisk kampanjen som syftar till att uppmärksamma allmänheten på de aktuella problemen och över resultatet av Europaparlamentets omröstning den 4 juni.

 

För mer information kontakta Magnus Falk, Transport tel: 010-480 37 64, Kommunal (press) tel: 010-442 71 30 eller Erik Sandberg, Seko tel: 08-791 41 55

Prenumerera