”Succé” – eller cynism?

Idag har SVT:s ABC berättat hårresande fakta om färdtjänstchaufförernas villkor i Stockholm. Antalet körningar per fordon minskar, och genom att chaufförerna tvingats över på procentlön så minskar även deras löner. Flera förare vittnar om inkomster på nedåt 20 kronor i timmen.

-          Det här är cynism på högsta nivå, säger Lennart Sköld, ansvarig ombudsman för taxiavtalen.

Det är inte ett enskilt misstag utan inbyggt i själva upphandlingen att detta skulle ske. Transports lokalavdelning i Stockholm har gjort sitt bästa för att förklara och varna de upphandlande politikerna.

Där kallar man det för valfrihet. Färdtjänstbussar ska vara lika flexibla som taxibilarna. Kunden ska få välja mellan bolag, och snabb service ska det vara. Kristdemokraterna kallade det hela (SvD 15/4 2011) en ”stor succé”.

I detta ligger, vilket upphandlande politiker i färdtjänstnämnden varit mycket medvetna om, att det krävs för många bilar i relation till det totala underlaget – på samma sätt som inom taxibranschen i stort.

Därför har man i sin upphandling gjort tre substantiella förändringar mot tidigare:

-          Fler sorters fordon tillåts utföra rullstolstransporter.

  • Det gör att ”klassiska” färdtjänstbussar ska dela på körningarna med miniskåpbilar, som även kan ta vanliga taxikörningar

-          Man ställer krav på viss överkapacitet

  • Redan här har man byggt in att lönsamheten kommer att vara låg för utförarna.

-          Man ställer krav på egen växelkapacitet hos utförarna

  • Detta sorterar ut möjliga anbudsgivare till de befintliga taxiväxlarna och har gjort att Citytrafik, som länge hade en stor del av uppdraget, idag är helt borta.

Men vem betalar för överkapaciteten? Det gör åkarna och chaufförerna, särskilt i färdtjänstbussarna. Upphandlarna har valt bolag utan kollektivavtal och därmed fått sänkta priser. Många chaufförer har tvingats över på procentlön i stället för fast lön – men till skillnad från taxichaufförer har de ingen möjlighet att påverka sin lön genom att ordna fler körningar på egen hand. De kör specialbyggda fordon som inte ens har taxiskylt på taket.

-          Det här är ett nyliberalt experiment där duktiga färdtjänstchaufförer offras.

-          I mars gav riksdagen regeringen i uppdrag att skärpa kraven på kollektivavtalsenliga villkor vid offentliga upphandlingar. Vad vi nu ser i Stockholm är ett övertydligt exempel på vad det handlar om, avslutar Lennart Sköld.

 

Transport ska just i morgon torsdag förhandla kring taxiavtalet. Ett av våra centrala krav är Månadslön vid samhällsbetalda körningar.

 

 

 

För mer information:

Mattias Håkansson, informationssekreterare, 010-480 33 03

Lennart Sköld, ombudsman, 010-480 37 57

Transport är ett förbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar som arbetar inom åkeri, lager och terminaler, bevakning, stuveri, tidnings- och reklamdistribution, flygunderhåll, taxi, gummiverkstäder, bränslehantering med flera branscher.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar