Tommy Wreeth ny Transportbas

Idag, vid Transportarbetareförbundets 34 kongress, valdes Tommy Wreeth till ordförande för att leda förbundet under de kommande fem åren. Han har en gedigen bakgrund inom åkerinäringen och svarar själv på frågan vad han kan bidra med i förbundet – ”erfarenhet och kompetens”.

Den senaste mandatperioden har Tommy Wreeth varit förbundets kassör och har också under årets avtalsrörelse haft en nyckelroll som förhandlare.
 
- Jag känner mig oerhört hedrad över förtroendet som medlemmarna har givit mig. Det har varit en turbulent tid, men nu är det dags att blicka framåt och enas kring de frågor som är viktiga i våra medlemmars vardag och för deras framtid.
 
- Vi är ett starkt förbund som behöver gå tillbaka till våra rötter och verkligen nå ut i leden bland våra medlemmar för att driva våra kärnfrågor. Det handlar om att vi har en åkerinäring som går på knäna på grund av social dumpning, det handlar om att vi har en taxibransch med överetablering och löner som inte går att leva på och det handlar om att vi behöver bli fler för att kunna teckna fler och ännu bättre kollektivavtal.

 

Prenumerera