Transportstrejken avblåst

Strax innan klockan 13.00 lyckades Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund träffa ett avtal. Resultatet blir tryggare anställningar ute i terminalerna och hinder för missbruk av bemanningsbolag.

        Det är en stor seger för anställningstryggheten och för våra medlemmar, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Transportarbetareförbundet.

En timme efter att landets terminaler gått ut i strejk lyckades alltså parterna träffa ett avtal. Förutom en stärkt förhandlingsordning vid användandet av bemanningsföretag ska även en partsgemensam arbetsgrupp inrättas för att se över konkurrensneutraliteten i åkeribranschen

        Jag är väldigt nöjd med avtalet. Nu får vi äntligen de verktyg vi behöver för att gemensamt städa upp i branschen, säger Lars Lindgren

Avtalet löper över 3 år och ersättningsnivåerna är i linje med övriga LO-förbund.

Varslet för mertids- och övertidsarbete för miljöarbetarna och bevakningspersonalen ligger dock fast och den utlöstes i dag klockan 12.00.

Mer information kommer.

alen ligger dock fast och den utlöstes i dag klockan 12.00.

Mer information kommer.

Transport är ett förbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar som arbetar inom åkeri, lager och terminaler, bevakning, stuveri, tidnings- och reklamdistribution, flygunderhåll, taxi, gummiverkstäder, bränslehantering med flera branscher.

Prenumerera